Oferta

1 DEFINICJE TERMINÓW

1.1 Oferta publiczna (zwana dalej „Ofertą”) – publiczna oferta Sprzedawcy skierowana do nieokreślonej liczby osób zawarcia umowy sprzedaży i zakupu towarów ze Sprzedawcą na odległość (zwana dalej dalej „Umową”) na warunkach zawartych w niniejszej Ofercie, w tym we wszystkich Aplikacjach.

1.2 Zamawianie Towarów na stronie Sklepu Internetowego – pozycje wskazane przez Kupującego z asortymentu Towarów oferowanych do sprzedaży podczas wypełniania wniosku o zakup Towarów na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem Operatora.< /p>

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Zamówienie Kupującego na Towar zamieszczone na stronie sklepu internetowego oznacza, że ​​Kupujący wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej Oferty.

2.2 Administracja strony sklepu internetowego ma prawo dokonać zmian w Ofercie bez powiadamiania Kupującego.

2.3 Okres ważności Oferty jest nieograniczony, chyba że na stronie sklepu internetowego określono inaczej.

2.4 Sprzedawca udostępnia Kupującemu pełne i rzetelne informacje o Produkcie, w tym informacje o głównych właściwościach konsumenckich Produktu, miejscu jego produkcji, a także informacje o okresie gwarancji i trwałości Produktu na stronie internetowej stronie sklepu, w tytule sekcji.

3 CENA PRODUKTU

3.1 Cena za każdą sztukę Produktu wskazana jest na stronie internetowej sklepu internetowego.

3.2 Sprzedawca ma prawo jednostronnie zmienić cenę dowolnej pozycji Produktu.

3.3 W przypadku zmiany ceny zamówionego Produktu, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o zmianie ceny Produktu w ciągu kilku dni.

3.4 Kupujący ma prawo potwierdzić lub anulować Zamówienie na zakup Towaru w przypadku zmiany ceny przez Sprzedającego po złożeniu Zamówienia.

3.5 Zmiana ceny Towaru zapłaconej przez Kupującego przez Sprzedawcę jest niedopuszczalna.

3.6 Sprzedawca wskazuje koszt dostawy Towaru na stronie internetowej sklepu internetowego bądź informuje Kupującego w trakcie składania zamówienia przez Operatora.

3.7 Zobowiązania Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę środków.

4 ZAMÓWIENIE

4.1 Zamówienie Produktu realizowane jest przez Kupującego za pośrednictwem serwisu internetowego https://vincliner..

4.2 Podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego Kupujący zobowiązuje się do podania następujących danych rejestracyjnych.

4.2.1 Telefon kontaktowy.

4.3 Nazwa, ilość, asortyment, numer artykułu, cena wybranego przez Kupującego Produktu wskazana jest w koszyku Kupującego na stronie internetowej sklepu internetowego.

4.4 Akceptacja przez Kupującego warunków niniejszej Oferty następuje poprzez podanie przez Kupującego odpowiednich danych w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego.

4.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

4.6 Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowość informacji podanych podczas składania Zamówienia.

5 DOSTAWA I PRZEKAZANIE TOWARÓW KUPUJĄCEMU

5.1 Po pomyślnej płatności raport zostanie wyświetlony na koncie Kupującego.